Wednesday, September 5, 2018

National Teachers' Month 2018 (Sept. 5 - Oct. 5)

September is a month-long celebration in honor of our dear teachers: the National Teachers' Month, officially started September 5 and culminates on October 5, which is the National (and the World) Teachers' Day. The celebration is pursuant to Presidential Proclamation No. 242 for the National Teachers' Month, and Republic Act No. 10743 for the National Teachers' Day (October 5 designated as World Teachers' Day by the UNESCO in 1994). The national celebration is carried out in cooperation with the National Teachers Day Coordinating Council (NTDCC) and the National Teachers Month Coordinating Council (NTMCC).


The celebration aims to:

1. honor those who are in the teaching profession;
2. acknowledge and give emphasis on the crucial role, loyal service, and dedicated commitment of teachers in developing globally-minded citizens, nurturing families, strengthening communities, and building the nation;
c. revitalize the image of and respect for teaching as a vocation by increasing public awareness on the value of teachers in the Philippine society;
d. take the occasion as an opportunity in building the image of teaching as an attractive and fulfilling profession;
e. generate widespread support and assistance for teachers; and
f. express gratitude for the positive influences of teachers on Filipino learners.

Have you thanked your teacher/s today? PRAYER FOR TEACHERS

Giver of all Wisdom and Greatest of all Teachers,
look upon our teachers with love.
Grant them the resolve to nurture our eager minds
and to never give up on us who fall behind.

Bless their hearts for they rejoice when we succeed
and encourage us when we fail.
Endow them with gentle patience
for the path of learning is never easy.

Kindle a spirit of passion in them.
It is the flame that ignites the love of learning in us.
Help them to see the potential in each student.
Their belief in us means much more than the grade we make.

Instill in them a commitment to keep on learning.
It shows us to not fear new knowledge and experiences.
Inspire them to touch the future.
They influence how big a dream we dream for ourselves.

Bless our teachers who have come before
for their work endures to this day.

Let the light of Your example shine upon all teachers.
To build up with their words.
To love with their mind.
To share with their heart. 

AMEN.PANALANGIN PARA SA MGA GURO

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro 
Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro 
Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan 
At huwag magsawa kapag 'di makahabol ang turuan 

Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong 
Nagdiriwang sa tuwing kami'y nagwawagi
At nag-aalo sa tuwing kami'y nadadaig 
Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga 
Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali 

Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang 
Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto 
Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral 
Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila 

Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunugan 
At bagong kaalaman at karanasam ay 'di dapat katakutan 
Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap 
Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap 

Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin 
Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin 

Tanglawan po ng Inyong mabuting halimbawa ang kaguruan 
Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap 
Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan 
Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso 

Siya nawa.

No comments:

Post a Comment